hikmətli

hikmətli
sif. Hikmətamiz, filosofanə, fəlsəfi fikirlərlə dolu; müdrik. Şəkillərin arasında ibrətverici və hikmətli şeirlər yazılmışdı. M. S. O.. «. . Vətənin yolunda ölən şəhidlər; Ölmür, qovuşurlar əbədiyyətə». Çox gözəl sözlərdir, hikmətli, kövrək. . B. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • hikmətməal — ə. hikmətli, fəlsəfi (söz, əsər və s.) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hikmətamiz — <ər. hikmət və fars. . . . amiz> Hikmətli, həkimanə, müdrikanə. Hikmətamiz, arifanə söhbətlərin; İlhamı var o ağ tüklü sinələrdə. S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hikmətamiz — ə. və f. hikmətli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hikmət — is. <ər.> 1. Müdrik söz, dərin fikir, dərin məna, müdriklik, dərinlik. Onun sözlərində bir hikmət var. – Müdrik insanların hikmətlə dolu; Dərin söhbətinə minnətdaram mən. M. R.. // İbrətamiz, nəsihətli söz, kəlam. <Fərzəli:> Çobanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəlsəfi — sif. <yun.> 1. Fəlsəfəyə aid olan, fəlsəfə ilə əlaqədar olan (bax fəlsəfə 1 ci mənada). Fəlsəfi traktat. Fəlsəfi kateqoriyalar. Fəlsəfi fikir. 2. kit. Dərin bir ideyanı, dünyagörüşünü, konsepsiyanı ifadə edən; hikmətamiz, hikmətli. Fəlsəfi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müdrik — sif. <ər.> 1. Dərin dərrakəli, çox ağıllı, çox dərin düşünən; aqil, dünyagörmüş; anlayan, dərk edən, kamala yetmiş, yetişmiş. Müdrik adam. Müdrik filosof. – <Məryəm:> Diribaş, müdrik, həmişə şad qız indi qeyritəbii bir halda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • güft — f. 1) həkimanə söz, hikmətli ifadə; 2) söz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ləbib — ə. ağıllı, müdrik, hikmətli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əqval — ə. «qövl» c. sözlər, danışıqlar. Əqvali həkimanə hikmətli sözlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aforizm — is. <yun.> Dərin mənalı fikri ifadə edən sabit söz birləşməsi və ya cümlə; hikmətli söz. Nizaminin aforizmləri. Sədinin aforizmləri. Aforizmdə fikrin bitkinliyi və formanın səlisliyi əsas şərtdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”